Kontakt instruktører-gåværter

           
                                          tst-senioridræt bestyrelse-instruktører-gåværter          Pr. 12-08-2021
           
Bestyrelse Funktion Adresse Tlf.nr. Mobil E-mail
Bjørn Rasmussen  Formand og Webmaster Søhøjen 33, 8381 Tilst   40353237 bjorn.rasmussen@privat.dk
Klaus Bjørn Næstformand-vandre-holdleder Søhøjen 103, 8381 Tilst   40562413 jetteogklaus@kabelmail.dk
Leif Pedersen Kasserer Langøvænget 38, 8381 Tilst   51377099 ritaleif@hotmail.com
Jette Rasmussen Sekretær Søhøjen 33, 8381 Tilst   23365319 jette.falkenberg@privat.dk
Bent Christensen Best.medlem-krolf-holdleder Livøvænget 36, 8381 Tilst   29638197 b_b_c@stofanet.dk
Søren Redeker Best.medlem Fårupvej 42, 8471 Sabro   61773912 bsredeker@gmail.com
Ilse Høyer Best.medlem Tjalfesvej 8, 8230 Aabyhøj   22616704 ilseoghelge@hotmail.com
Instruktører          
Jytte Pedersen gymnastik, idræt Bysmedevej 67 c, 8381 Tilst 86241320 40405666 pytte1945@gmail.com
Rita Gabel gymnastik, idræt Langøvænget 38, 8381 Tilst   24212095 ritagabel@live.dk
Lena Mikkelsen gymnastik, idræt Lindøvænget 9, 8381 Tilst   30294263 Rumle031@gmail.com
Jørn Gilsaa badmint-bordtennis.-boldspil Farøvænget 47, 8381 Tilst   20654771 jgilsaa@stofanet.dk
Hjælpeinstruktører          
Klaus Bjørn gymnastik-Idræt-tirsdag Søhøjen 103, 8381 Tilst   40562413 jetteogklaus@kabelmail.dk
Egon Axelsen badminton-torsdag Torstilgårdsvej 94,2.th., 8381 Tilst   41501892 eaxelsen44@gmail.com
Søren Bomholt krolf Livøvænget 27, 8381 Tilst   86241818 bomholt@privat.dk
Gåværter-vandrehold          
Bjørn Rasmussen  gåvært-vandrehold 5-7 km Søhøjen 33, 8381 Tilst   40353237 bjorn.rasmussen@privat.dk
Conni Andersen gåvært-vandrehold 5-7 km Søhøjen 31, 8381 Tilst   20965249 conniamby@hotmail.com
Klaus Bjørn gåvært-vandrehold 8-10 km Søhøjen 103, 8381 Tilst   40562413 jetteogklaus@kabelmail.dk
Kurt Jørgensen gåvært-vandrehold 8-10 km Langørvej 101, 8381 Tilst   27110692 kurt.j.privat@gmail.com