SPOT

SPOT er tst`s blad, som omdeles i hele Tilst-området.

Deadline for indsendelses af materiale kan ses under menupunktet SPOT deadlines.

 

Ønsker du som lokal forretning at få annonceplads i SPOT-bladet, ret da henvendelse til spot@tst-tilst.dk

 

Det seneste udgave, samt tidligere udgivelser, kan ses under menupunktet SPOT udgivelser