tst senioridræt

Hermed indbydelse til:

Generalforsamling

Torsdag, den 12. august 2021 kl. 12.30 i tst-caféen

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

  • Klaus Bjørn, Ilse Høyer og Jette Rasmussen. ( Alle indstillet på genvalg).
  • Valg af nyt bestyrelsesmedlem, idet Anni Larsen er udtrådt med udgangen af 2020. Bestyrelsen foreslår Søren Redeker fra Idræt/tirsdagsholdet
  • Valg af bestyrelsesmedlem til tst-hovedbestyrelse. (bestyrelsen foreslår Bjørn Rasmussen)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på mail:  senior.formand@tst-tilst.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen

Foreningen byder på kaffe og sandwich – ønsker du sandwich bedes du tilmelde dig ved, at besvare denne mail med ja-tak inden 29. juli2021

På bestyrelsens vegne

Bjørn Rasmussen/formand