Generalforsamling i tst senioridræt

Tirsdag d. 21. marts kl. 12.15 i tst-aktiv-centret hal 2 (lille hal)

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det afsluttede regnskab for regnskabsåret 2022 til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budgettet for 2023 til orientering.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelses medlemmer.

    På valg er:  Klaus Bjørn,  modtager ikke genvalg

                         Ilse Høyer

                         Søren Redeker.

  1. Valg af bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst hovedbestyrelse.
  2. Eventuelt.

Foreningen byder på kaffe og sandwich. Hvis du ønsker sandwich skal du tilmelde dig ved at besvare denne mail med JA TAK senest 14. marts.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes

Til mail jetteogklaus@kabelmail.dk  inden d. 7. marts.

Tilst d. 28. februar

På bestyrelsens vegne.   Med venlig hilsen Klaus Bjørn formand

________________________________________________________________________________________________

Hej alle.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:

 

Ilse Høyer  -  formand

Aksel Hjuler  -  næstformand

Leif Pedersen  -  kasserer

Bente Christensen  -  sekretær

Søren Redeker  -  bestyrelsesmedlem

Anne-Lise Pedersen  -  bestyrelsesmedlem

Helle Nielsen  -  bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen