Generalforsamling afholdt 19-03-2024 jf. vedtægter
- regnskab godkendt og ny bestyrelse valgt