Generalforsamling i tst senioridræt

Tirsdag d. 19. marts kl. 12.30 i cafeen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det afsluttede regnskab for regnskabsåret 2023 til

    godkendelse.

  1. Fremlæggelse af budgettet for 2024 til orientering.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    På valg er:  Leif Pedersen  -  villig til genvalg

                         Aksel Hjuler  -  villig til genvalg

                         Anne-Lise Pedersen  -   villig til genvalg

                         Bente Christensen   -   villig til genvalg

  1. Valg af bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst hovedbestyrelse.
  2. Eventuelt.

Foreningen byder på kaffe og franskbrød med ost og rullepølse. Hvis du ønsker at deltage  skal du tilmelde dig ved at besvare denne mail med JA TAK senest 12. marts.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes

Til   ilseoghelge@hotmail.com inden d. 5. marts.

Kaffe og franskbrød vil blive serveret fra kl. 12,00.

Tilst d. 20. februar 2024

På bestyrelsens vegne.

Med venlig hilsen

Ilse Høyer