Hej alle.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen d. 21. marts 2023 konstitueret sig således:

 

Ilse Høyer  -  formand

Aksel Hjuler  -  næstformand

Leif Pedersen  -  kasserer

Bente Christensen  -  sekretær

Søren Redeker  -  bestyrelsesmedlem

Anne-Lise Pedersen  -  bestyrelsesmedlem

Helle Nielsen  -  bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsen