tst senioridræt

Generalforsamling
Tirsdag, den 22. marts 2022 kl. 12.15 i tst-caféen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

 • Bjørn Rasmussen, Leif Pedersen og Bent Christensen.

 

 • Efter godt 12 år som formand ønsker Bjørn ad udtræde af bestyrelsen.
 • Jette Rasmussen, der ikke er på valg ønsker ligeledes at udtræde af bestyrelsen
 • Efter 6 år i bestyrelsen ønsker Bent Christensen at udtræde af bestyrelsen.
 • Leif Pedersen er indstillet på genvalg
 • Bestyrelse foreslår flg. som nye bestyrelsesmedlemmmer:

Aksel Hjuler               - medlem på idræts-/tirsdagsholdet

Bente Christensen      - medlem på idræts-/tirsdagholdet og krolf

Anne-Lise Pedersen    - medlem i bordtennis

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem, som afdelingens faste medlem af tst`s hovedbestyrelse
 2. Eventuelt

Foreningen byder på kaffe og sandwich – ønsker du sandwich bedes du tilmelde dig på mail: bjorn.rasmussen@privat.dk inden 15. marts 2022

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på mail: 

senior.formand@tst-tilst.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen

På bestyrelsens vegne

Bjørn Rasmussen/formand