Generalforsamling er 22. marts 2022 kl. 12.30 i tst-caféen

Dagsorden udsendes senere.