De gamle Travere…….

Vi går ture i området Aarhus-Vest-opland, men også i det østjyske område..  Vandreturene foregår hele året rundt på mandage fra kl. 12.00 til ca. 14.00. De enkelte ture er på omkring 10 km. med en varighed på ca. 2 timer og startsted er hovedsageligt på parkeringspladsen foran Idrætsforeningen tst, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst. Det skal være hyggeligt, men må også gerne være lidt anstrengende, så vi får god motion og bliver lidt bedre fra gang til gang. Vi afslutter med kaffe og en snak i tst-klubhus.

Turleder Klaus Bjørn laver løbende plan for turene. Alle kan deltage og kontingent er kr. 125,-/årligt

Se vores hjemmeside på: www.tst-tilst.dk og klik på ”senioridræt”

Kontakt: Klaus Bjørn på tlf. 40562413 – mail: jetteogklaus@kabelmail.dk

Oversigt på vandreturene - se menupunkt "Vandreturene"