Krolf med senioridræt

Hej krolfere

Så er sæsonen startet, med de forbehold, der nu er.

Vi startede kl. 09.00 med klargøring af banerne. 9 spillere var mødt og fik hurtigt styr på begge baner.

Man skulle tro kommunen vidste, at vi startede i dag, for kort efter kl. 09.00 begyndte de at slå græsset på begge baner. De var færdige kl. 10, hvor vi i alt var 14 spillere klar til at spille i det flotte solskin.

Det blev en god start med fine resultater.

Mange hilsner

Bent

 

Så starter krolfsæsonen

Hej krolfere

Så gælder det endelig langt om længe, om at komme på banen.

Vi har ventet længe – men nu er der grønt lys for, at vi så småt kan komme i gang med vores sæson. Det glæder vi os til – også selv om tingene ikke er som de plejer.

Vi begynder med træningen onsdag den 27. maj kl. 10.00

Selv om vi går i gang nu – og det glæder vi os til – så er vi nødt til at tage vores forholdsregler for at kunne leve op til krav og anbefalinger fra de danske myndigheder.

Forsamlingsforbuddet er stadig på 10 personer, men anbefalingerne fra de store idrætsorganisationer som DIF, DGI, DAI, DKU er for bl.a. krolf ændret til:

 • Der må maksimalt forsamles 10 personer inkl. træner/instruktør/forældre pr. udendørs bane. Banestørrelser er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt.
 • Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
 • Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på flere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der bør ikke arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, og efter endt aktivitet skal alle forlade idrætsfaciliteten uden at samles.
 • Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler må fortsat ikke være tilgængelige i klubhuse o. lign. Der kan åbnes til toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås.
 • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.

Det er med andre ord muligt at spille med 10 personer på hver af vores baner.

Vær opmærksom på følgende forholdsregler, som skal følges:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer. 
 • At man skal holde en afstand på 1 meter til andre personer. 
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. 
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 
 • Der anbefales brug af egen kugle og kølle, men du kan selvfølgelig stadig låne udstyret af klubben under forudsætning af, at du rengør de fælles kontaktflader (kølleskaft og kugle) før og efter endt brug.
 • Toiletter skal afsprittes efter hvert besøg.
 • Der må kun være en, der har fat i skrivepladen. Den må ikke gå fra hånd til hånd. Skrivepladen rengøres efter brug.
 • Ankomst til klubbens faciliteter sker tidligst fem minutter før starttid – husk at holde afstand.
 • Når du møder, bliver du med det samme anvist den bane du skal spille dine 2 kampe på.
 • Efterfølgende får du tildelt et nummer, og der bliver trukket lod om holdene.
 • Efter kampene er der ikke noget socialt samvær.

Såfremt der møder mere end 20 spillere, vil det af lodtrækningen fremgå, hvem der desværre ikke kommer til at spille denne dag. Så snart forsamlingstallet sættes op til mere end 10, vil vi ikke have dette problem – dette sker formentlig allerede først i juni måned.

Gode råd til den enkelte krolfspiller

 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr.
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil.
 • Respekter og følg klubbens anvisninger

Det er længe siden vi sidst har renset banerne, hvilket kan ses. Derfor synes jeg, at såfremt du har tid og lyst, så mød ind kl. 09.00 med din rive. Hvis vi som tidligere bliver 8-10 stykker, kan vi nå at tage det værste inden spillet.

Alle, der møder ind og hjælper, vil blive udtaget til at spille denne dag (såfremt det ikke er over 20 personer).

Men ellers vel mødt alle krolfere. Jeg glæder mig, og håber vi får en god opstart.

Mange hilsner

Bent

 

Krolf er et spil med køller og kugler

– en blanding af golf og kroket.

Banerne er 12-huls baner.

De 2 baner er beliggende på græsarealet syd for tst-aktiv-centret (ved petanque/beach volley-banen).

Vi spiller hver onsdag i sæsonen (der spilles hele året, hvis vejret tillader) fra 10.00 til ca. 12.00

Tidligere sluttede vi med at spille i oktober måned, men de sidste par år har vi spillet hele året, altså også efterår og forår (vinterperioden). Det giver ofte lidt ekstra udfordringer, idet vejret og årstiden påvirker spillet (frosne baner, sne, blæst, nedfaldende blade mv.), men det har også sin charme.

Hvis du er interesseret og mener, at det kunne være sjovt at prøve at spille krolf – så mød op og deltag gratis et par gange. Selvom du aldrig har prøvet det før, så mød op lær spillet at kende – vi skal nok hjælpe dig i gang, og udstyret låner du af klubben. Det sociale spiller en stor rolle i klubben, og alle ved godt, at vi ikke alle kan være lige gode, men der er plads til alle. Det primære er spillet og det sociale.

Efter træningen samles vi ofte bagefter til en snak og en kop medbragt kaffe.

Vi spiller onsdage kl. 10.00 – ca. 12.00

Sted: Krolbanerne syd for tst-aktiv-centret (ved petanque/kunstgræsbanen), Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst Kontingent kr. 150,-/årligt

Kontakt:

Bent Christensen på tlf. 29638197 – mail: b_b_c@stofanet.dk

 

                     Vi glæder os til at se også dig

KOM OG FÅ EN GRATIS PRØVETIME

….og du er overbevidst....

 

 

Glade krolfspillere en sommerdag i juli