Kontakt bestyrelsen

           
                                          tst-senioridræt bestyrelse-instruktører-gåværter          Pr. 25-08-2020
           
Bestyrelse Funktion Adresse Tlf.nr. Mobil E-mail
Bjørn Rasmussen  Formand og Webmaster Søhøjen 33, 8381 Tilst   40353237 bjorn.rasmussen@privat.dk
Klaus Bjørn Næstformand-vandre-holdleder Søhøjen 103, 8381 Tilst   40562413 jetteogklaus@kabelmail.dk
Leif Pedersen Kasserer Langøvænget 38, 8381 Tilst   51377099 ritaleif@hotmail.com
Jette Rasmussen Sekretær Søhøjen 33, 8381 Tilst   23365319 jette.falkenberg@privat.dk
Bent Christensen Best.medlem-krolf-holdleder Livøvænget 36, 8381 Tilst   29638197 b_b_c@stofanet.dk
Ilse Høyer Best.medlem Tjalfesvej 8, 8230 Aabyhøj   22616704 ilseoghelge@hotmail.com
Anni Larsen Best.medlem Stenkelbjergvej 8, 8381 Tilst 86244826 23204979. anni50larsen@gmail.com
Instruktører          
Jytte Pedersen gymnastik, idræt Bysmedevej 67 c, 8381 Tilst 86241320   pytte1945@gmail.com
Rita Gabel gymnastik, idræt Langøvænget 38, 8381 Tilst   24212095 ritagabel@live.dk
Lena Mikkelsen gymnastik, idræt Lindøvænget 9, 8381 Tilst   30294263 Rumle031@gmail.com
Jørn Gilsaa badmint-bordtennis.-boldspil Farøvænget 47, 8381 Tilst   20654771 jgilsaa@stofanet.dk
Hjælpeinstruktører          
Klaus Bjørn gymnastik-Idræt-tirsdag Søhøjen 103, 8381 Tilst   40562413 jetteogklaus@kabelmail.dk
Egon Axelsen badminton-torsdag Torstilgårdsvej 94,2.th., 8381 Tilst   41501892 eaxelsen44@gmail.com
Gåværter-vandrehold          
Bjørn Rasmussen  gåvært-vandrehold 5 km Søhøjen 33, 8381 Tilst   40353237 bjorn.rasmussen@privat.dk
Conni Andersen gåvært-vandrehold 5 km Søhøjen 31, 8381 Tilst   20965249 conniamby@hotmail.com
Klaus Bjørn gåvært-vandrehold 10 km Søhøjen 103, 8381 Tilst   40562413 jetteogklaus@kabelmail.dk
Svend Kronborg Larsen gåvært-vandrehold 10 km Stenkelbjergvej 8, 8381 Tilst   93923820 svendkronborg@mail.dk