Da der indtil videre kun må være max. 40 personer i caféen må vi denne gang afholde generalforsamlingen i den store hal (hal 1) og der serveres en øl/vand

tst senioridræt

Generalforsamling
Tirsdag, den 25. august 2020 kl. 12.00 i tst-aktiv-centret hal 1

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

  • Bjørn Rasmussen, Leif Pedersen og Bent Christensen.

( Alle indstillet på genvalg).

  • Valg af bestyrelsesmedlem, som afdelingens faste medlem af tst`s hovedbestyrelse – bestyrelsen foreslår Bjørn Rasmussen
  1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på mail:  senior.formand@tst-tilst.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen

 

På bestyrelsens vegne

Bjørn Rasmussen/formand