GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST PGA. SITUATIONEN MED CORONA VIRUS

NY DATO FASTSÆTTES NÅR DET VIL VÆRE MULIGT

 

Generalforsamlingen 2020

 

 

 

 

 

Til medlemmer af tst senioridræt

Generalforsamling - tst senioridræt
Tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 12.30 i tst-caféen

 

NB-ÆNDRING:

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I HAL 2 (DEN LILLE HAL)

DER VIL IKKE BLIVE SERVERET SMØRREBRØD MEN 1 ØL/VAND

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

  • Bjørn Rasmussen, Leif Pedersen og Bent Christensen.

( Alle indstillet på genvalg).

  • Valg af bestyrelsesmedlem, som afdelingens faste medlem af tst`s hovedbestyrelse – bestyrelsen foreslår Bjørn Rasmussen
  1. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på mail:  senior.formand@tst-tilst.dk - senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Foreningen byder på kaffe og 2 stk. smørrebrød – ønsker du smørrebrød bedes du tilmelde dig ved, at sende en mail til bjorn.rasmussen@privat.dk.

På bestyrelsens vegne

Bjørn Rasmussen/formand