Kære vandrekollega

I fredags meddelte vi at alle aktiviteter i Senioridræt indstilles indtil d. 23.11.20. Dette pga. at forsamlingsforbudet blev sat ned fra 50 til 10 personer – dette også gældende for udendørs aktiviteter, som vandring.

Vi valgte at reagere hurtigt og bruge denne uge til, at undersøge/vurdere mulighederne for at fortsætte senioridræts aktiviteter under en eller anden form med respekt for de nye retninglinjer/restiktioner.

Med hensyn til vandreturene om mandagen, mener vi det vil være muligt, at fortsætte i en tilpasset ”Corona-version” således:

        1. Tilmeldte til vandreture inddeles i grupper af 10 personer

            Disse grupper vil være ”faste” og uændrede – foreløbig indtil 23.11.20

            Og de afgår med kort mellemrum og afstand holdes imellem holdene.

        2. Vandreturene vil alle være i Tilst/-nærområde

        3. Fortsat i en 5-7 km version og en 8-10 km. version

        4. Vi mødes fortsat kl. 12 ved tst og har mundbind på v. ankomst og holder afstand. Tages af, når               vandreturen starter

        5. Der vil ikke være nogen ”3-halvleg” efter turene – man tager direkte hjem

Tilmelding via mail til Bjørn: bjorn.rasmussen@privat.dk 

 

De som ikke tilmelder sig kan så først starte vandring når forsamlingsforbuddet igen gør det muligt at vende tilbage til tidligere vandrekoncept.

Vi håber med ovennævnte at vi fortsat kan komme ud at vandre, nyde natur, få oplevelser og lidt socialt med gode vandrekolleger.

_____________________________________________________________

 

Vi går ture i Tilst og de omkring liggende områder, men sommetider lidt længere væk i det Østjyske område.

Vandreturene foregår hele året fra kl. 12.00 til ca. 14.30

Startsted er altid foran tst-aktiv-centret, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst

Du kan fra gang til gang frit vælge mellem to ture - en på 5-6 km. som varer ca. 1-½ time og en på 8-10 km. som tager lidt længere tid, men også foregår i et lidt højere tempo.

Begge hold har en ”gåvært”, som leder gåturen.

Der afsluttes med medbragt kaffe m.m. i klubhuset hhv. i det fri i sommerhalvåret.

Kontingent er kr. 150,-/årligt.

For det beløb får man en fastlagt plan for ca. 3 mdr. frem, med spændende ture i Tilst hhv. i det Østjyske område. Man får mulighed for, efter turen, at være sammen med vandrekollegerne, til en hyggelig kop kaffe og snak i tst’s mødelokaler, samt at deltage i tst-senioridræts sociale arrangementer.

Det skal være hyggeligt, men må også gerne være lidt anstrengende, så vi får god motion og bliver lidt bedre fra gang til gang.

Kontakt:

Klaus Bjørn på tlf. 40562413 – mail: jetteogklaus@kabelmail.dk

                  

 Her nogle af deltagerne på vandreturen d. 8. juni 2020 - godt at komme i gang

 

 En solrig efterårsdag i oktober 2019 …..50 tst vandrere klar til den ugentlige vandring

 

 

En vandretur ude omkring Mundelstrup 

 Glade vandrere på "skovtur"

Vandretur ved Marselisborg Slot 

 

 

Mødested hver mandag kl. 12.00 på parkeringspladsen ved tst, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst

 

 Se nærmere info i menuen "de gamle travere"