Støtteforeninger

TST har 3 støtteforeninger som arbejder på at støtte de enkelte afdelinger

 

Fjerbolden

Støtter badminton

Formand: Bjarne Vangsgaard fjerbolden.formand@tst-tilst.dk 
Kasserer: Ilse Kejlberg  ilse.kejlberg@gmail.com

 

Nestor

Støtter senior idræt

Formand: Gunnar Due-Hansen nestor.formand@tst-tilst.dk
Kasserer: Steen nestortilst@gmail.com

 

Støvlen

Støtter fodbold ungdom

Formand: Henrik stageholt stoevlen.formand@tst-tilst.dk
Kasserer: Jens-Aage Thomsen thomsen8381@gmail.com