Forretningsudvalget

Forretningsudvalget 

Står for den daglige drift af tst aktiv centeret og alle de øvrige aktiviteter,der ligger uden for de enkelte afdelinger.

Udvalget forvalter også de beslutninger som tages i hovedbestyrelsen. 

Det siddende forretningsudvalg består af følgende personer:

 

 

 

Hovedformand Hans Peter Holmgaard

Telefon 86 24 30 70

Mobil 30 32 47 66

Hb.formand@tst-tilst.dk

Ansvarsområder: Personale, Projekter, Sekretær, Sponsor

 BILLEDE KOMMER

Hovedkasserer Pia Sanne Michelsen

 

Hb.kasserer@tst-tilst.dk

Ansvarsområder:Økonomi, budget, regnskab

Forretningsudvalgsmedlem Michael Jensen

Mobil 23 46 48 16

Forretningsudvalget.drift@tst-tilst.dk

Ansvarsområder: Anlæg og drift 

   

Forretningsudvalgsmedlem Henrik Tvermoes

Mobil 28 43 78 71

Forretningsudvalget.idraet@tst-tilst.dk

Ansvarsområder: Idræt, samarbejdsudvalg

Forretningsudvalgsmedlem Sebastian Askøe

Mobil 22 64 19 39

Forretningsudvalget.anlaeg@tst-tilst.dk

Ansvarsområder: Anlæg

Mia Busk Hansen

Forretningsudvalgsmedlem Mia Busk Hansen

Mobil 27 89 21 66

Forretningsudvalget.pr@tst-tilst.dk

spot@tst-tilst.dk   

Ansvarsområder: PR, marketing, SPOT, web

 

 

 

Har du spørgsmål til idrætaktiviteter, kontakt bestyrelsen under den enkelte afdeling.

Booking af haller og lokaler, samt udlejning af borde og stole, kontakt halinspektøren her