Badminton - Ungdom

Vi har en stor og velfungerende ungdomsafdeling på omkring 120 medlemmer. Vi har stadig plads til flere friske børn og unge, som har lyst til at dyrke en delvis individuel sport, hvor kammeratskabet betyder meget - til træning, stævner og på ture. Du behøver ikke selv at finde en makker for at kunne starte. Der vil altid være andre spillere på din alder og dit niveau, som du kan spille med.

 

 

Hold

Vores ungdomsspillere er primært opdelt efter niveau og kun i mindre grad efter alder. Der kan derfor forekomme oprykning og dermed nye træningstider i løbet af sæsonen.

Hold

Niveau

Træningstider

1

Meget øvede

Tirsdag          kl. 17.00-18.30            Tilsthallen

Torsdag          kl. 17.30-19.00            Tilsthallen

2

Øvede

Tirsdag          kl. 15.30-17.00            tst-hallen

Torsdag          kl. 16.00-17.30            Tilsthallen

3

Let øvede

Tirsdag           kl. 17.00-18.30            tst-hallen

Torsdag          kl. 15.30-17.00            tst-hallen

4S

Begyndere 7+ år

Onsdag          kl. 17.00-18.30            Skjoldhøjhallen

Fredag           kl. 16.00-17.30            Tilsthallen

4T

Begyndere 7+ år

Tirsdag           kl. 15.30-17.00            Tilsthallen

Fredag           kl. 16.00-17.30            Tilsthallen

Miniton

Begyndere 4-7 år

Søndag          kl. 10.00-11-00            Tilsthallen


De to begynderhold, 4S og 4T, har fælles træning fredag.

 

Miniton

Miniton er et specielt tilbud til de yngste. Det handler om leg og bevægelse – selvfølgelig med badminton som omdrejningspunkt. Børnene får trænet deres motoriske færdigheder og de lærer nogle af de basale teknikker ift. badminton.

Hvert barn har en voksen med, som deltager aktivt i træningen og derfor forventes at være omklædt ligesom barnet. Den voksnes opgave kan f.eks. være at kaste bolde, når der øves forskellige slag. Det er ikke en forudsætning, at den voksne har nogen erfaring med badminton.

Der anvendes helt korte miniton-ketchere, som klubben stiller til rådighed. I det omfang de voksne skal bruge en ketcher, har vi også alm. ketchere, man kan låne.

 

Tilmelding

 

Efter sæsonstart kan man kontakte vores ungdomsformand, Jesper Andersen, på tlf. 29 90 44 56 eller sende en mail til bad.ungdomsfmd@tst-tilst.dk. Vedr. Miniton kan man alternativt kontakte vores miniton-træner, Dan Vo, på tlf. 87 55 20 68.

De første 2 gange kan man komme gratis til prøvetræning og låne en ketcher for at prøve spillet inden endelig tilmelding og betaling.

 

Kontingent

Kontingentet opkræves halvårligt i september og januar. Priserne er:

Hold 1-4:     kr. 575,- halvårligt
Miniton:      kr. 300,- halvårligt

Ved tilmelding undervejs i sæsonen reduceres kontingentet forholdsmæssigt.

Har man fået tildelt fritidspas fra kommunen afleveres dette til trænerne. Læs mere om fritidspas i Aarhus kommune på kommunens hjemmeside.

 

Træning

Den daglige træning, som ledes af veluddannede og engagerede trænere og hjælpetrænere starter altid med opvarmning. Herefter arbejdes der normalt med forskellige øvelser, hvor man får trænet de forskellige dele af badmintonspillet – f.eks. slag og benarbejde. Endelige sluttes der af med nogle kampe mod de andre på holdet.

 

Holdturnering

tst deltager hvert år med et antal hold i DGI’s ungdomsholdturnering. Holdturneringen er for alle uanset niveau. Det afgørende er ikke den enkeltes niveau, men derimod lysten til at prøve sine evner af mod modstandere fra andre klubber, som er på cirka samme niveau som en selv.

Et hold består af minimum 4 spillere, men vi sigter efter, at der er 5-6 spillere på hvert hold. Der kan være tale om rene pige- eller drengehold, men de fleste er blandede hold, hvor alle spiller på samme vilkår.

Sidst i august indbydes alle spillere til at deltage i årets holdturnering. Når vi ved hvem, der har lyst til at deltage, sammensætter ungdomsudvalget holdene og tilmelder dem. Vi kan desværre ikke garantere, at alle kommer på et hold, da der er en række regler for, hvordan et hold kan sammensættes.

Forældreopbakning til motivation, kørsel og organisering er helt afgørende for at holdende får succes og kan udvikle sig med gode kammerater samt sjove oplevelser.

Fra sæsonen 2019/20 koster det kr. 150 at deltage i holdturneringen. Gebyret opkræves, når holdene er sat.

Holdkampene spilles i sæsonen 2019/20 i weekenderne i uge 43, 46, 49, 2, 4, 8 og 10.

 

Individuelle turneringer

Ud over holdturneringen er det muligt at deltage i individuelle turneringer rundt omkring i de forskellige klubber. I de weekender, som ikke er reserveret til holdturneringen, er der næsten altid en turnering et eller andet sted i Øst- eller Midtjylland.

Sæsonplanen kan findes på BadmintonPlayer.dk, og det er også her, man tilmelder sig. Betalingen står man selv for.

I sæsonen 2019/20 afholder tst to individuelle ungdomsturneringer:

Lørdag d. 5/10 for U15 og U17/19

Weekenden d. 21-22/3 for alle årgange

 

Årgange for sæsonen 2019/20

Ved deltagelse i turneringer anvendes betegnelserne U9, U11, U13, U15, U17 og U19 for de forskellige aldersklasser. Betegnelserne dækker over, at spillerne er under den pågældende alder per 31/12 i den pågældende sæson. Det er derfor i praksis fødselsåret der afgør, hvilken årgang man tilhører.

For sæsonen 2019/20 gælder følgende:

Årgang

U19

U17

U15

U13

U11

U9

Fødselsår

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11-

                       

 

Inden for hver årgang er spillerne inddelt efter niveau i det, der kaldes rækker. Rækkerne har følgende betegnelser: E (Eliterækken), M (Mesterrækken), A, B, C og D. Begyndere starter i D-rækken.

 

Vigtige datoer for sæsonen 2019/20

13. aug

Sæsonstart

Tilmelding for nye medlemmer

1. sep

Sæsonstart for miniton

2. sep

Forældremøde kl. 19.00 – bl.a. med info om holdturneringen

6. sep

Ung Fredag

4. okt

Ung Fredag

5. okt

Bilka Cup: U15 BCD, U17/19 ABCD

1-3. nov

Klubtur til Bov (fra U11 og op)

8. nov

Ung Fredag

6. dec

Ung Fredag

19. dec

Juleafslutning hold 1-4

3. jan

Ung Fredag

7. feb

Ung Fredag

6. mar

Ung Fredag

14.-15. mar

Natminton

21-22. mar

Bilka Cup: U9 D, U11 ABCD, U13 BCD, U15 ABCD, U17/19 ABCD

3. apr

Ung Fredag

17. apr

Spis og Spil, hold 1+2

24. apr

Spis og Spil, hpld 3+4

26. apr

Sidste træning for miniton

16.mal

Klubmesterskab

29. maj

Sidste træning øvrig ungdom

 

 

 

Klubtur til Bov

Hvert år i november tager ungdomsafdelingen på klubtur til ”Grænse Cup” i Bov ved Kruså. Det er en fantastisk tur der er en kombination af kammeratskab, hygge, udvikling af spillerevner og ikke mindst gå-tur over grænsen med tilhørende shopping af slik i (u-)passende mængder.

Knapt halvdelen af klubbens spillere deltager, og for mange er det deres første turnering, hvor konkurrenceaspektet kommer rigtigt ind. Humøret er højt og forventningerne store, da vi ofte tager rigtig mange pokaler med hjem til TST J

 

Følg os også på Facebook. (klik her)