Generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til Generalforsamling  i TST Badminton og Fjerbolden:

 

Onsdag, den 20. marts 2019 kl. 19,00 i TST Aktivcenter

 

 1. 19,00 Støtteforeningen Fjerbolden:

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

kl. 19,30 Tst Badminton:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget  for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag:

HB foreslår nedenstående paragraf som tilføjelse til   §3 som  stk 3a.:

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.                                                                                                  

 1.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er:

Henrik Tvermoes ( ikke villig til genvalg)                                                          Erik Lodahl  (villig til genvalg)  (vælges for eet år)                                                Kasper Anker Nielsen (ikke villig til genvalg)                                      Henrik Jespersen (villig til genvalg)                                                      Marie Christtreu (ikke villig til genvalg)                                                                                                                             

 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af bestyrelsesmedlem som fast medlem af tst's hovedbestyrelse
 3. Eventuelt                                                                                                             

På gensyn den 20. marts 2019.

 

Tst Badminton