Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling i idrætsforeningen tst onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i det store mødelokale i tst aktiv-center

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i idrætsforeningen tst

Der afholdes ordinær generalforsamling i idrætsforeningen tst
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00 i det store mødelokale i tst aktiv-center


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra hovedformanden.
3. Forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse samt budget for 2022.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af hovedformand for 2 år. (Hans Peter på valg)
6. Valg af 2-3 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år (på valg er Henrik og Michael)
• Der kan vælges/genvælges i alt 3 medlemmer for 2 år.
• Der kan desuden vælges 1 nyt medlem for 1 år.
7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 13. april 2022.

På hovedbestyrelsens vegne

Hans Peter Holmgaard
Hovedformand


PS.
Der er p.t. 5 medlemmer i forretningsudvalget. Der kan vælges/genvælges i alt 3 medlemmer for 2 år samt et medlem for 1 år.
Der skal desuden vælges 2 nye revisorer samt 1 revisorsuppleant.
Forslag til valg af medlemmer til forretningsudvalget og revisorer modtages meget gerne af hovedformanden forud for generalforsamlingen.
Interesserede er meget velkomne til at kontakte hovedformanden for at høre nærmere om de forskellige tillidshvervs indhold.