tst gymnastik

tst gymnastik er for alle i alle aldre. Vi er en afdeling på ca. 300 medlemmer der går på gymnastik og  motionshold. Vi vil gerne holde gang i det lokale foreningsliv, så kom og mød nogle nye mennesker på hold lige fra forældre/barn gymnastik, til Samba til Hiphop. 

I kan læse med om de enkelte hold på denne hjemmeside: 

tstgymnastik.dk

eller søge yderligere information på vores facebook side: 

tst-Gymnastik

 

Vi har altid brug for hænder til forskellige opgaver om det er som instruktør, hjælpeinstruktør, bestyrelsesmedlem eller noget helt andet, så kom og lad os få lidt af din tid i foreningen.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nu nærmer den årlige generalforsamling sig, og vi har brug for nye kræfter i bestyrelsen.

Skal du eller dit barn også næste sæson have mulighed for at gå på et gymnastikhold, har vi brug for dine hænder. Er du IT-nørd, talknuser, god til at skrive artikler eller noget helt fjerde så er det lige dig vi mangler.

Vi hjælper hinanden med opgaverne i bestyrelse, men har et hovedansvarsområde, så alle ved hvem der er tovholder. Det er ca. 2 – 2,5 time vi bruger på det pr. måned.

Vi vil også gerne se dig til generalforsamlingen selv om du ikke har lyst til en post i bestyrelsen, men bare har input til hvad vi i bestyrelsen kan gøre bedre.

Så reserver den 27 februar kl. 19, vi ses i det store møde lokale.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 – 3 i lige år og 3 – 4 i ulige år
  På valg er: Jesper, Christina, Bodil og Kristen
 7. Valg at 2-3 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst’s Hovedbestyrelse, vi foreslår at bestyrelsen selv vælger et medlem på konstitueringsmødet
 9. Eventuelt

 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kan sende på mail til: gym.bestyrelse@tst-tilst.dk