SKUM-tennis om vinteren for børn

Så starter vi igen op med SKUM-tennis for børn og unge hver lørdag i Skjoldhøjhallen. I denne vintersæson er det fra kl. 12-13 med start lørdag d. 24. oktober 2020.
Vores træner er Thomas Støttrup, som nogle af jer kender fra sidste skumsæson. 
Pris for hele indendørssæsonen indtil 01.04.21 er kr. 300,-
Glæder os til at se jer 🎾👍
For nærmere info kontakt:
Britta Skovbjerg, mobil 2250 8980