Den traditionsrige forårsudflugt for tst-senioridræt er i 2023 berammet til tirsdag d. 16. maj 2023

Der udsendes en separat indbydelse til medlemmerne i løbet af marts måned.

Alle medlemmer af tst-senioridræt kan deltage.

Der er dog en begrænsning af deltagerantal....så derfor "først til mølle....."