tst-senioridræt - Bestyrelsens beretning for året 2020

Indledningsvis blot at konstatere at senioridræt ikke har haft mulighed for at gennemføre den planlagte generalforsamling for 2020 i marts 2021.

Ser vi på året 2020 som helhed så har alle vore aktiviteter været under stærk indflydelse af Pandemien med

 • Aflysninger – Seniortræf i marts, forårsudflugten
 • Udsættelser
 • Omlægning og tilpasning af evt. træning ift. restriktionerne – inddeling i mindre hold, ingen omklædning, ingen 3. halvleg
 • Ingen sociale arrangementer

Derfor en rimelig kort beretning denne gang.

Ser vi på gennemsnittet af medlemmer så har vi i 2020 stort set fastholdt medlemsantallet – tilgang på vandring og krolf:

 • Idræt: 69
 • Badminton: 22
 • Krolf: 40
 • Vandring: 85
 • Bordtennis: 10

Mange af senioridræts medlemmer dyrker fortsat flere aktiviteter i senioridræt – positivt.

Vandreholdet med fortsat medlemstilgang i 2020 gik hver mandag med Klaus og jeg selv som gå-værter og Conni og Sven, som vikarer – tak til dem.

Krolfholdet også med fortsat medlemstilgang i 2020 spiller hele året med flot tilslutning og deltagelse i flere turneringer i det Østjyske med flotte resultater

Den daglige træning indendørs… idræt om tirsdagen og bordtennis/badminton om torsdagen var hårdt ramt af restriktionerne, men tak til instruktørerne for at stå i spidsen for nødvendige tilpasninger ift. Corona.

En vigtig del af vores samvær:

 • halvleg i caféen – her nåede vi ikke mange, men alligevel nogle og sædvanligt godt humør i en nyindrettet cafe.
 • Det eneste ”træf” vi kunne gennemføre i 2020 var i september - ”koncerten” med Tina Buch der fortalte og sang og spillede om Benny Andersen – flot tilslutning og god stemning.
 • Og så selvfølgelig den udsatte generalforsamling for året 2019 i august 2020.

Tak til vores instruktører og holdledere, som har holdt os i gang.

Tak til bestyrelsen for et super godt samarbejde

Men ikke mindst tak til vore medlemmer for stor forståelse for senioridræts løbende omlægninger i løbet af Corona-tiden.

Nu her hvor vi i dag har en forsinket generalforsamling for året 2020 kan vi jo se frem til et god og normal sæsonstart indendørs og dermed også få gang i vore sociale aktiviteter i caféen m.m.

Vi tror på at det vi har mødt og snakket med hinanden efterår 2020/forår 2021 på ”Senioridræts” vandreture hhv. udegymnastik har holdt motiveringen til fortsat at komme indendørs igen.

Vi ser positivt på fremtiden i senioridræt – håber også du er med på holdet!

/ Bjørn Rasmussen – formand tst-senioridræt 12. august 2021