tst-senioridræt - Bestyrelsens beretning for året 2021

 

Året 2021 har som året før været præget meget af situationen med Corona.

Økonomisk må årets resultat med minus på kr. 6.018,-  ses som tilfredsstillende også pga. manglende kontingentindtægt i 1. halvår 2021 på ca. 39.000.

Vi kan glæde os over at vores økonomi er robust og kan klare dette, således at vi kunne overføre et beløb fra regnskabet 2020 til forventet mistet indtægt i 2021

De restriktive forsamlingsforbud var en stor udfordring og i en periode var tst lukket helt ned.

Indendørs idræt havde meget vanskelige vilkår i 1. halvår.

  • Men der blev kompenseret med fælles vandreture rundt i området således kontakten til hinanden blev vedligeholdt
  • Også udendørs gymnastik blev arrangeret af vore entusiastiske instruktører.

Krolf og Vandring klarede sig igennem året uden væsentlige problemer med godt spil og mange gode vandreture i det Østjyske område.

Vi startede 2. halvår med flot tilslutning på alle hold – savnet var stort for at komme rigtig i gang.

  • ”Generalforsamling 2020”, som var blevet udsat, blev afholdt 12-08-2021 – også her flot deltagelse med 50 medlemmer
  • halvår indeholdt ligeledes:
  • et DAI-Curlingstævne hos tst
  • et foredrag om ”Sund livsstil – Styr på din netbank”.
  • et kursus i ”Livreddende 1. hjælp – brug af hjertestarter”…..70 seniormedlemmer deltog i løbet af uge 44.

Pga. forøget  corona-smitterisiko måtte vi slutte året på alle hold uden afholdelse af juleafslutning

Tak til vores instruktører og holdledere, som på bedste vis har holdt os i gang.

Tak til bestyrelsen for et super samarbejde med gode dialoger

Men ikke mindst tak til vore medlemmer for stor forståelse for senioridræts løbende omlægninger i løbet af Corona-tiden.

Vi ser positivt på fremtiden i senioridræt – håber du også fortsat vil være en del af holdet!

 

/ Bjørn Rasmussen – formand tst-senioridræt 22. marts 2022