NY DATO 8/8 - GENERALFORSAMLING 2021

På baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen, er den planlagte generalforsamling udsat. Datoen for den nye generalforsamling i tst fodbold er den søndag d. 8 august

På baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen, er den planlagte generalforsamling udsat. Datoen for den nye generalforsamling i tst fodbold er den 26. maj.

 

 

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE I BESTYRELSEN?
- 1 månedligt bestyrelsesmøde
- Hjælp til frivilligt arbejde 1-2 gange årligt
- Lyst til at gøre en forskel for den lokale forening

Følgende poster skal besættes som minimum:
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Ungdomsansvarlig
5. Senioransvarlig
6. Sponsor ansvarlig


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af et medlem til tst’s hovedbestyrelse
8. Eventuelt