Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Generalforsamling i TST AARHUS BORDTENNIS 2018

Tid
Mandag d. 18. April kl 18.30

Sted
TST Aktivcenter, det lille mødelokale.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til bor.formand@tst-tilst.dk.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne 
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalg
  7. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst's Hovedbestyrelse plus suppleant
  8. Eventuelt
 
Venlig hilsen
 
Bestyrelsen, TST Aarhus Bordtennis