"De gamle travere" 

Vi går ture i området Aarhus-Vest-opland, men også i det østjyske område. 

Vandreturene foregår hele året rundt på mandage fra kl. 12.00.

Der vil være en rute på ca. 5-6 km, i almindeligt tempo og en anden rute på ca. 8-10 km i rask tempo.

Du vælger selv på dagen, hvilken rute du vil gå og der vil altid være en ”gå-vært” på hvert hold.

Startsted er hovedsageligt på parkeringspladsen foran Idrætsforeningen tst, Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst. Det skal være hyggeligt, men målet er god motion og blive lidt bedre fra gang til gang.

De 2 hold afslutter hver for sig med kaffe og en snak i tst-klubhus hhv. udendørs i sommerhalvåret

Gruppeleder Klaus Bjørn laver løbende plan for turene.

Alle kan deltage og kontingent er kr. 150,-/årligt og du får:

  • Planlagte ture fra gang til gang med "gåvært"
  • Adgang til at deltage i tst-senioridræts aktiviteter, som foredrag, events m.m.
  • Adgang til tst-klubhus efter gå-turen, hvor medbragt kaffe m.m nydes

Oversigt på vandreturene - se menupunkt "Vandreturene - plan"

Kontakt: Klaus Bjørn på tlf. 40562413 – mail: jetteogklaus@kabelmail.dk