Nyheder fra senioridræt

 

Generalforsamling

 Afholdes tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 12.00

I tst-caféen

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Bjørn Rasmussen, Bent Christensen, Klaus Bjørn og Jette Rasmussen er på valg

Alle er indstillet på genvalg

  1. Valg af et bestyrelsesmedlem, som afdelingens faste medlem af tst`s hovedbestyrelse
  2. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

på mail: senior.formand@tst-tilst.dk senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Foreningen byder på kaffe og 2 stk. smørrebrød – ønsker du dette bedes du tilmelde dig ved, at besvare denne mail med ja-tak

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Senioridræts træningstider 2018

 

Mandage kl. 12.00 – ca. 14.00 (sommerhalvår kl. 13.00 – ca. 15.00)

Vi starter 8.1.2018

Vandreholdet ”de gamle travere” går ture i lokalområdet/østjylland

Mødested: tst-aktiv-centret

Kontakt: Klaus Bjørn tlf. 40562413

Mail: jetteogklaus@kabelmail.dk

 

Tirsdage kl. 10.00 – 11.30

Vi starter 9.1.2018

Træner i hal 1 og 2 og tilbyder idrætsøvelser, som gymnastik, badminton, bordtennis, skumtennis, bedste volley, hockey og tæppecurling.

Kontakt: Jytte Pedersen tlf. 86241320

Mail: pytte1945@gmail.com

 

Onsdage kl. 10.00 – ca. 12.00

Vi starter 10.01.18

KROLF - Der spilles hver onsdag hele året (vejrafhængig i vinterhalvåret)

Krolfbanerne er beliggende ifm. petanquebanerne og kunstgræsanlægget syd for tst-klubhus

Kontakt: Bent Christensen tlf. 29638197

Mail: b_b_c@stofanet.dk

 

Torsdage kl. 10.00 – 12.00

Vi starter 04.01.18

Badminton. Spiller i hal 1

Kontakt: Jørn Gilsaa tlf.20654771

Mail: jgilsaa@stofanet.dk

 

Torsdage kl. 10.00 – 12.00

Vi starter 04.01.18

Bordtennis. Spiller i hal 2

Kontakt: Jørn Gilsaa tlf. 20654771

Mail: jgilsaa@stofanet.dk