Nyheder fra senioridræt

Kære seniorkolleger

Indesæsonen er afsluttet og aktiviteterne ude - krolf og vandring - har været sat i bero pga. coronasituationen.

Men nu er forsamlingsantallet sat op til 50, så vi har mulighed for både at spille krolf og vandre

Begge aktiviteter under hensyntagen til gældende regler/forskrifter fra sundhedsmyndighederne.

Se nærmere under KROLF og VANDREHOLDENE.

Mange hilsener og på glædeligt gensyn

Bestyrelse - Instruktører - holdledere

 

Udvidet ”inde-sæson” 2020

 

Flere af vores medlemmer har udtrykt ønske om at udvide forårs-/efterårssæsonen.

Dette har vi drøftet i bestyrelsen og besluttet at tilbyde 4 uger mere – foreløbig for året 2020.

Sæsonen ser herefter således ud:

                                       Forår 2020          Efterår 2020

 

  • Idræt/tirsdag          07.01 – 12.05      18.08 – 15.12

 

  • Badminton              09.01 – 14.05       20.08 – 17.12

 

  • Bordtennis               09.01 – 14.05       20.08 – 17.12

 

Yderligere information under idræt, badminton og bordtennis

 

 

Instruktører, holdledere - glæder sig til at byde dig velkommen i tst-senioridræt

 

 

                             Klaus - Rita - Bent - Jytte - Jørn - Linda …….. og selvfølgelig

                                                           ……… også Egon