Generalforsamling

 

 

Afholdes tirsdag, den 20. marts 2018 kl. 12.00

I tst-caféen

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Bjørn Rasmussen, Bent Christensen, Klaus Bjørn og Jette Rasmussen er på valg

Alle er indstillet på genvalg

  1. Valg af et bestyrelsesmedlem, som afdelingens faste medlem af tst`s hovedbestyrelse
  2. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

på mail: senior.formand@tst-tilst.dk senest 14 dage før generalforsamlingen

 

Foreningen byder på kaffe og 2 stk. smørrebrød – ønsker du dette bedes du tilmelde dig ved, at besvare denne mail med ja-tak

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen