GENERALFORSAMLING 2020

På baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen, håber vi at kunne afholde den tidligere udsatte generalforsamling. Datoen for den nye generalforsamling i tst fodbold er den 18. juni.

På baggrund af de seneste udmeldinger fra regeringen, håber vi at kunne afholde den tidligere udsatte generalforsamling. Datoen for den nye generalforsamling i tst fodbold er den 18. juni.

Det er allerede nu bestyrelsen kendt, at flere af bestyrelsens medlemmer træder ud. Dette betyder at tst fodbold VIRKELIG har brug for jeres hjælp, for at vi fremadrettet kan opretholde driften i tst fodbold.

Vi følger selvfølgelig alle anvisninger angående COVID-19, og alle begrænsninger vil blive overholdt.

 

https://www.facebook.com/events/693626874825678/

 

HVAD INDEBÆRER DET AT VÆRE I BESTYRELSEN?
- 1 månedligt bestyrelsesmøde
- Hjælp til frivilligt arbejde 1-2 gange årligt
- Lyst til at gøre en forskel for den lokale forening

Følgende poster skal besættes som minimum:
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Ungdomsansvarlig
5. Senioransvarlig
6. Sponsor ansvarlig


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af et medlem til tst’s hovedbestyrelse
8. Eventuelt