GENERALFORSAMLING 2018 TST FODBOLD

Deltag i årets generalforsamling!

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I TST FODBOLD

 

Ordinær generalforsamling i TST Fodbold afholdes onsdag den 14. marts 2018 kl. 19:00 i TST Aktivcenter, store mødelokale.

 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til formand@tst-fodbold.dk

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst's Hovedbestyrelse
  8. Eventuelt

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen, TST Fodbold